• Novinky a udalosti

  • Stretnutie s jubilantmi

   Každoročné slávnostné stretnutie jubilantov sa uskutočnilo aj tento rok v mesiaci november. Starosta obce pozval oslávencov, ktorí sa v roku 2016  dožili okrúhleho jubilea. Pozvaných bo... VIAC

  • Deviataci navštívili Múzeum SNP v Banskej Bystrici

   Posledné dni babieho leta žiaci našej školy využili nielen na jesenné vychádzky a Beh o pohár starostu obce, ale aj na exkurziu, ktorá úzko súvisí s učivom, ktoré deviataci práve preber... VIAC

  • Ľubeľskí seniori na koncerte

   Občianske združenie – Integrácia svieti nielen pre deti, ale aj pre nás seniorov – takýmto príhovorom nás privítal riaditeľ tohto podujatia 20. októbra 2016 Mgr. Slavomír Krafčák. Naši členovia, ale a... VIAC